Şikloş’ta Malkoç Bey Câmii

Mehmet Emin YILMAZ “Macaristan’da İnsanlığın Ortak Mirası: Malkoç Bey Camii” Yedikıta, Sayı:30, Şubat 2011, s.70-73.