Özgeçmiş

Mehmet Emin Yılmaz / Y. Mimar

Ankara’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Ankara’da, liseyi Çanakkale’de tamamladı. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 2004 ve 2005 yıllarında Türk Tarih Kurumu’nun Balkanlar’da yürüttüğü Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Projesi’nde görev aldı. 2006’da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Bulgaristan Hacıoğlu Pazarcığı’ndaki (Dobriç) Camiler ve Çeşmeler konulu tezini sunarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kosova, Macaristan, Lübnan, Azerbaycan, Suriye, Gürcistan, Fransa, Avusturya, Slovakya ve Türkiye’nin muhtelif yerlerinde târihî eserlere ait koruma onarım projeleri hazırladı. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere yurtdışındaki Türk eserlerini inceledi. Türk Mîmârî eserlerini konu alan makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Hâlen Ankara’da serbest mimarlık hizmetlerine devam etmektedir.