Türk Mimarların Macaristan’daki / Macar Mimarların Türkiye’deki Projeleri

Macar Kültür Merkezi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden Cumhuriyetin ilk dönemine, Türkiye’de Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projelerini bir sergiyle gündeme taşıyor. Macaristan ve Türkiye’den araştırmacıların işbirliğiyle hazırlanan sergi, 5 Kasım 2020 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerekli sağlık önlemleri alınarak ziyaret edilebilecek.

Türkiye, Macaristan, İtalya ve Almanya’da titiz bir arşiv taraması sonucu hazırlanan sergiye Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Tarihi Eserlerin Koruması Anabilim Dalı, İstanbul Macar Kültür Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi‘ni temsil eden; Dr. Gergő Máté Kovács, Dr. Gábor Fodor, Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Zafer Sağdıç, Mehmet Emin Yılmaz, Orkun Dayıoğlu ve Dr. Péter Rabb gibi alanında önemli isimlerin yoğun bir katkısı oldu.

Türk Mimârîsi Araştırma Merkezi olarak katkıda bulunduğumuz sergide, Mimar Kemâleddin Bey, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İ. Aydın Yüksel’in Macaristan’daki çalışmaları da sergilenecek. (22.10.2020)

Milliyet | Yapı Dergisi | Arkitera