Yeni Câmi Sebili

Tasvir-i Efkâr gazetesindeki bir haberde târihî sebilin suyunun akmadığından şikâyet ediliyor:

* Yeni Câmi Sebili * Âsâr-ı aliyye-i meşhûreden Bağça Kapusu’nda kain sebilin ne suyu akıyor ve ne de derûnî tedhir ve tentif ediliyor. Suların mebzûl olduğu şu mevsimde buraya su isâle edilmezse ne vakit icrâ edilir. Bu hususda dâire-i âidesinin nazar-ı dikkatini celb ederiz. [1917]

* Fotoğraf Şehid Mustafa Cambaz’a aittir, rûhu şâd olsun.