Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı’nda Mânevî Mîras

Mehmet Emin YILMAZ, Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı’nda Mânevî Mîras / Gül Baba and Religious Heritage in Ottoman Hungary, TİKA Yayınları, Ankara, 2023, 24 x 30 cm, 522 sayfa, Türkçe – İngilizce.

GÜL BABA ve OSMANLI MACARİSTANI’NDA MANEVÎ MÎRAS

GÜL BABA and RELIGIOUS HERITAGE in OTTOMAN HUNGARY

I. KİTAP / BOOK I

Budin Gözcüsü Gül Baba

THE SENTINEL OF BUDA: GÜL BABA

II. KİTAP / BOOK II

Osmanlı Macaristanı’nda MANEVÎ MÎRAS:

Tekkeler, Türbeler, Şehitlikler, Kitâbeler, Mezar Taşları

RELIGIOUS HERITAGE IN OTTOMAN HUNGARY:

Lodges, Tombs, Martyrs’ Cemeteries, Inscriptions, Gravestones

Mehmet Emin YILMAZ

__________________

Yayın Editörü / Editor

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

İngilizce Editör / English Language Editor

Dr. Harun TUNCER

İngilizce Tercüme / Translation into English

Heidi ULGER

Kapak ve Grafik Tasarım / Cover & Graphic Design

Mehmet Emin YILMAZ

Ön Kapak Resmi / Cover Image

Dr. İ. Aydın YÜKSEL, Gül Baba Türbesi, Gül Baba Tomb, 2004

Arka Kapak Çizimi / Back Cover Drawing

Şafak TAVKUL, Gül Baba Türbesi, Gül Baba Tomb, 2018

Yayımcı / Publisher

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism, Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA)

1. Baskı – 1st Edition, Ankara 2023


PDF