Bulgaristan’da Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri

Mehmet Emin YILMAZ, “Bulgaristan’da Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri” Rumeli’de Osmanlı Vakıfları Üzerine Araştırmalar: Bulgaristan (Ed. A. Kala, İ. Güleç, Ö. S. Güler), VAKAR Vakıf Araştırmaları Yayınları, İstanbul, Şubat 2020, s.215-236.