Macaristan Budin’de Gül Baba Tekkesi ve Türbesi

Mehmet Emin Yılmaz, Macaristan Budin’de Gül Baba Tekkesi ve Türbesi, Çamlıca Basım – İstanbul, İlk yayın tarihi : 2013, Ebat : 21,5 * 30, Sayfa sayısı : 32, ISBN: 978-605-5331-82-


Macaristan Budin’de türbesi bulunan meşhur Türk mücâhidi ve dervişi hakkındaki ilk bilgiler Evliya Çelebi’dendir. Çelebi’nin naklettiğine göre Gül Baba, Merzifonlu bir Bektaşi dervişidir. Evliya Çelebi, elinde büyük bir kılıçla savaşlara katılan Gül Baba’ya bu lakabın verilmesine, külahından daima bir gül taşımasının sebep olduğunu da belirtmiştir. Fatih Sultan Mehmed devrinden Kanunî Sultan Süleyman devrine kadar birçok gazâlarda bulunmuş, Budin’in fethine katılmış ve bu sırada şehid düşmüştür. O zaman Rumeli Kazaskeri olan Ebussuud Efendi, 2 Eylül 1541 tarihinde cenaze namazını kıldırmış, bu namazda Kanunî Sultan Süleyman ve yüz bini aşkın bir cemaat hazır bulunmuştur.Günümüzde Orta Avrupa’da Osmanlı kültürünün çok önemli bir temsilcisi olan Gül Baba ve türbesi 16. asırdan günümüze kadar taşıdığı tarihiyle ayrıca önemlidir.