Macaristan’da Türk Mimârîsi

Macar Kültür Merkezi için 09/05/2020’de hazırladığım videoyu istifâdenize sunarım