Kütüphâne (beta)

Kütüphane listesi

KİTAP ADI
YAYIN ADI
YER
Germiyanoğulları Beyliğinin Mimari EserleriAtatürk Kültür Merkezleri Başkanlığı YayınlarıAnkara – 2006
Asithane Evvel Zaman İçinde İstanbul – I-Türkiye Diyanet Vakfı YayınlarıAnkara – 2008
Asithane Evvel Zaman İçinde İstanbul – II-Türkiye Diyanet Vakfı YayınlarıAnkara – 2008
Sarı Saltık Popüler İslam'ın Balkanlar'daki Destani ÖncüsüTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2002
Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi ( XVIII. ve XIX. Yüzyıl )Kültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 2000
Düşey Sirkülasyon Araçları MerdivenlerYem Yayınlarıİstanbul – 1996
Yazıcızade Ali Tevarih-i Al-i Selçuk ( Selçuklu Tarihi )Çamlıcaİstanbul – 2009
Ahlat KitabeleriHamit Matbaasıİstanbul – 1932
Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde YazıKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 2001
Eşrefoğlu Beyliği Dönemi Mimari EserleriTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2008
Tarihi ve Günümüz Afyonkarahisar CamileriAlimoğlu Yayınları2007
Ürdün'de Osmanlı MimarisiAtatürk Kültür Merkezi YayınıAnkara – 2010
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufler Kaynaklar – Doktrin – Ayin ve Erkan – Tarikatlar -Edebiyat – Mimari – İkonografi – ModernizmTürk Tarih KurumuYayınlarıAnkara – 2005
Anadolu Türk Mimarisinde Erken Devir ( XIV-XV. Yüzyıl ) Baldaken Tarzı TürbelerVakıflar Genel Müdürlüğü YayınlarıAnkara – 2007
Vendbanime Dhe Banesa FshatareTirane – 2004
MakalatTürkiye Diyanet Vakfı YayınlarıAnkara – 2007
Türkiye Tarih Fetih, Selçuklu ve Beylikler DönemiTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1989
Tarihi Yapıların Depreme DayanımıODTÜAnkara – 2002
Şarkî Rumeli ve Buradaki TürklerElhan KitabeviAnkara – 1986
Selçuklular'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de MimarlıkTürkiye İş Bankası Kültür Yayınlarıİstanbul – 2012
Bitki Örnekleriyle Peyzaj MimarlığıHasat Yayıncılıkİstanbul – 1995
Anadolu'nun DeğirmenleriYem Yayınlarıİstanbul – 2012
Osmanlı Sonrası ArnavutlukKlasik Yayınlarıİstanbul – 2009
Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı Bibliyografisi II ( 1993- 2005 )Atatürk Kültür Merkezi YayınıAnkara – 2007
Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı BibliyografisiAtatürk Kültür Merkezi YayınıAnkara – 1994
Taşların Bozulma Nedenleri Koruma YöntemleriBirsen Yayıneviİstanbul
Çankırı İnanç RehberiÇankırı Belediyesi Kültür YayınlarıÇankırı – 2012
Türkiye'de Dini Ziyaret Yerleriİstanbul – 2007
Mimari Hadisleri Türk İslam Mimarisini Taçlandıran Peygamber SözleriTürkiye Diyanet Vakfı YayınlarıAnkara – 2012
İzmir HanlarıTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1991
Mimari Metaller Özellikleri, Bozulma Nedenleri, Koruma ve Restorasyon TeknikleriBirsen Yayıneviİstanbul – 2006
Eski İstanbulİstanbul- 1328
Balkanlarda İzlerimizSarkaç YayınlarıAnkara – 2010
Türk EviYKYİstanbul – 1996
1683 Viyana SeferiTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2010
Anadolu Güneş Uygarlığıİmaj YayıneviAnkara – 2000
Çanakkale Yapıları Tasarım RehberiÇanakkale – 1997
Temel Tasar – Tasar'ın Öge ve İlkeleriBirsen Yayıneviİstanbul – 1997
Mimarlık Kavramları Tarihsel Perspektif İçinde Mimarlığın Kuramsal Sözlüğününe GirişYem Yayınlarıİstanbul – 1998
Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti Halep, İzmir ve İstanbulKültür Yayınlarıİstanbul – 2012
Osmanlı Mimarisinde I.Murad – Çelebi Mehmed – II.Murad Ve Fatih Devri Eserleri EdirneEdirne Valiliği Kültür Yayınlarıİstanbul – 2014
DarüşşifaTrakya Üniversitesi Yayınları2007
Kırım Harbi'ne Dair NotlarTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2013
Balkan Savaşlarında Edrine MüdafasıEdirne Valiliği Kültür Yayınlarıİstanbul – 2014
Balkan Türkleri Balkanlar'da Türk VarlığıAvrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları2003
Sinan Teması Üzerine ÇeşitlemelerTMMOBAnkara – 2008
Yapı Tasarımı Temel BilgilerGüven Yayıncılık1979
Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle BeypazarıBey OfsetAnkara – 2004
Türkçem Rumeli'nin Onur Bayrağı (Balkan Türk Şiiri Üzerine İncelemeler)Öğretmenler Derneği YayınlarıKosova – 2013
AdakalePan Yayınİstanbul – 2006
Sultanlar Zamanında Hristiyan ve İslam- IAyrıntı Yayınlarıİstanbul – 2012
Sultanlar Zamanında Hristiyan ve İslam- IIAyrıntı Yayınlarıİstanbul – 2012
Temettuat Defterine Göre Edirne Kazası Çöke Nahiyesi'nin Sosyal ve Ekomik YapısıEdirne Valiliği Kültür Yayınlarıİstanbul – 2013
Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme KılavuzuTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1988
Eski Türklerde ŞehircilikTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2006
İstanbul Halvet TekkeleriMarmara Üniversitesi İlahiyet Fakültesi Yayınlarıİstanbul – 2012
İslamlaşma Sürecinde Türklerin İslam TasavvuruTürkiye Diyanet Vakfı YayınlarıAnkara – 2010
XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları OcağıKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 2001
Bir Türk Ailesinin 450 Yıllık ÖyküsüÖtüken Yayınlarıİstanbul – 2005
Devletin Zirvesinde Üç İsim Baba Oğul TorunEkinoks Yayıncılıkİstanbul
Hüzünlü Kahramanalar Ülkesinde İki Devir Anılar (1934-1939) – Gözlemler, Yorumlar (2012)Bilge Kültür Sanat2013
Yanya'nın Gözyaşlarıİskendiriye Yayınları2008
İmar Bilgisi Planlama – Uygulama – MevzuatNobel YayınAnkara – 1999
Türk MüzeciliğiKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 1999
Konya KöşküTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1989
Sultanların ŞehirleriYeditepe Yayıneviİstanbul -2014
Makedonya 20. Yüzyılın Dışında Balkanlarda Tarihsel Bir GeziAkılçelen KitaplarıAnkara – 2013
Eskişehir Kentinde Yerleşmenin EvrimiAnadolu Üniversitesi YayınlarıEskişehir – 1994
Selânik 1850-1918İletişim Yayınlarıİstanbul – 2014
Anadolu Selçuklu ve Osmanlı DarüşşifalarıAtatürk Kültür Merkezi YayınıAnkara – 1992
Beylikler Devri Sanatı XVI. – XV.Yüzyıl ( 1300 – 1453 )Türk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2007
Osmnalı Külliyelerinin KuruluşuAtatürk Kültür Merkezi YayınıAnkara – 2002
Kuşatılmış Kent Yanya Ekim 1912 – Mart 1913Bilge Kültür Sanat2010
Mehmed Nail Bey'in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı ( 1912 – 1913 )YKYİstanbul – 2008
Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları ( 1300 – 1451 )Kültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 2001
Bozok Sancağı'nda ( Yozgat İli ) Türk MimarisiTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2005
Manisa'da Türk Devri YapılarıTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1999
Osmanlı İmparatorluğu Saat KuleleriAtatürk Kültür Merkezi YayınıAnkara – 2011
Selçuklu – Osmanlı Sultanları ve TürbeleriVakıflar Genel Müdürlüğü YayınlarıAnkara – 1999
Türk Kültüründe TaşlarAtatürk Kültür MerkeziAnkara – 2010
Kosova-Prizren Fatih Sultan Mehmet Namazgahı ( Kırık Camii ) Kazı ve Restorasyon Çalışmaları ile Şehit Başçavuş Hüseyin Kutlu ParkıTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2002
1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca'nın Demografik, Sosyal ve
Ekonomik Durumu
Türk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2011
Nil'den Tuna'ya OsmanlıTimaş Yayınlarıİstanbul – 2009
Salnamelere Göre İdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısıyla Edirne SancağıEdirne Valiliği Kültür Yayınlarıİstanbul – 2013
Mimari Perspektif ve GölgeYem Yayınlarıİstanbul – 1999
Hoca Ahmed Yesevi Divan-ı HikmetTürkiye Diyanet Vakfı YayınlarıAnkara – 2001
14.Yüzyıl Osmanlı Gerçekleri Hacı- Gazi Evrenos'un İzindeBahçeşehir Üniversitesiİstanbul – 2012
Bilinmeyen Türkler – Mustafa Kemal Paşa, Milliyetçi Ankara ve Anadolu'da Gündelik
Hayat Ocak – Mart 1921
Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul – 2011
Erken Dönem Osmanlı Devleti'nin Yapısıİstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarıİstanbul – 2010
Evrenos Ailesi ve Selanik Şehri: Hamza Bey Camii Niçin ve Kimin İçin Yapıldı?Bahçeşehir Üniversitesiİstanbu – 2010
Hersekzade Ahmed Paşa: Bir Osmanlı Devlet Adamının Meslek Hayatı ve Kurduğu VakıflarBahçeşehir Üniversitesiİstanbul – 2011
On Beşinci Yüzyıl Osmanlı Gerçekleri – Limnos ( Limni ) Adasında YaşamBahçeşehir Üniversitesiİstanbul – 2013
Ottoman Architecture in Greece a Review Article With Addendu & CorrigendumBahçeşehir Üniversitesiİstanbul – 2009
Rodos'ta Türk MimarisiTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1987
Türk Evi Gözlemler – YorumlarYem Yayınlarıİstanbul – 2007
Türk Sancak AlemleriAtatürk Kültür Merkezi YayınıAnkara – 1991
Bulgar Gözüyle BursaKitap Yayıneviİstanbul – 2009
Bulgar Gözüyle EdirneKitap Yayıneviİstanbul – 2012
Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine AraştırmalarTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1991
Camilerimiz Ansiklopedisi Cilt -1Tercüman Yayınlarıİstanbul – 1987
Camilerimiz Ansiklopedisi Cilt -2Tercüman Yayınlarıİstanbul – 1987
Tarih İçindeMuğlaMuğla Belediyesi Yayınları2006
Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Melazimi ( 1878 – 1989 )Trakya Üniversitesi YayınlarıAnkara – 1990
Batı Anadolu 14. Yüzyık Beylikler Mimarisinde Yapım TeknikleriAtatürk Kültür Merkezliği Başkanlığı YayınlarıAnkara – 1999
Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938Bilge Kültür Sanatİstanbul – 2010
Özü Sözü YanyaBağlamYayıncılık2014
Selanik'te Sela Sesi – Mübadelenin Son Tanıkları AnlatıyorBağlamYayıncılık2014
Evliya Çelebi'nin İzinde Romanya ve Bulgaristan Yollarında Yirmi Beş GünBeytu YayınlarıAnkara – 2011
Bulgaristan'da Osmanlı MedeniyetiAnadolu Basın ve Yayıncılık
Elveda Rumeli – Merhaba RumeliKitap Yayınevi2013
Sefil Molla Divanı
Çanakkale ve Sina- Filistin Cephelerinde Avusturya – Macaristan Ordusu Topçu BataryalarıAnkara – 2012
Drina Köprüsüİletişim Yayınlarıİstanbul – 2012
Macaristan'daki Türk AnıtlarıTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1993
Güney Kıbrıs'ta Türk Mührü Silinmeden2010
Uzunköprü Tarihi ve BelgeleriUlusal YayınlarıEdirne – 2005
Mimarlığın ÖyküsüKabalcı Yayıneviİstanbul – 2000
Bulgar Yayınlarında TürklerTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1989
Temeller – Duvarlar – DöşemelerYem Yayınlarıİstanbul – 1998
Antalya (16.Yüzyılın Sonuna Kadar )Türk Tarih KurumuAnkara – 2002
Safranbolu Merkez Mezarlığı Mezar TaşlarıSafranbolu Belediyesiİstanbul – 2013
Bulgaristan'da Alevi – Bektaşi KültürüKitap Yayıneviİstanbul – 2008
The Art of Heterodox Muslims in Bulgaria ( XVI – XX century )Academic Publishing HouseSofia – 2005
RölöveYapı Yayınİstanbul – 1987
Türk Edebiyatında İlk MutasavvıflarAkçağ YayınlarıAnkara – 2003
Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihanİşaret YayınlarıAnkara – 2008
Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar -IIQ Kültür Sanat Yayıncılıkİstanbul – 2007
Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar -IIIQ Kültür Sanat Yayıncılıkİstanbul – 2007
Bulgaristan'da Türkçe Yer Adları KılavuzuTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2006
Bulgarlar ve Bulgaristan Üzerine Yüzyıllık Türkçe Kaynakça ( 1878 – 1978 )Türk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara -1997
Bulgaristan'da Osmanlı Dönemi Kentsel Gelişimi ve Mimari AnıtlarKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 2000
Şarki Rumeli VilayetiTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1992
Ankara'nın Eski EvleriEtnoğrafya Müzesi YayınıAnkara – 1951
Atatürk Evleri Atatürk MüzeleriTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara- 1993
Doğu Rumeli' Kayıp Köyler İslimye Sancağı'nda 1878'den Günümüze Göçler, İsim Değişiklikleri ve HarabelerBağlamYayıncılık2008
Mübadelenin İki Ucu Drama Sancağı Sarışaban Mübadilleri Mencenos'tan Karadağ'a ve Üçhanlar'aArman OfsetSamsun – 2013
Osmanlı Vesikalarını Okumaya GirişTürkiye Diyanet Vakfı YayınlarıAnkara – 1992
Yapı İşlerinde Muhasebe DüzeniGazi Üniversitesi YayınlarıAnkara – 1983
Memleket Hatıraları – Cilt 1Türk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2012
Memleket Hatıraları – Cilt 2Türk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2012
Ermeni Tehciri ve Soykırım İddialarıBitlis – 2004
Gazilerin Dilinden Bitlis'te Ermeni MezalimiBitlis – 2005
Osmanlı İdaresinde Bir Balkan Şehri RusçukYeditepeİstanbul – 2011
Ahi Emir AhmedKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 1991
Yüzyıl Sonra Balkan SavaşlarıTürkiye İş Bankası Kültür Yayınlarıİstanbul – 2014
Kubbealtıİstanbul – 2013
Ahşap Kapılar ve Metal Tamamlayıcı ElemanlarYem Yayınlarıİstanbul – 1995
Ahşap PencerelerBirsen Yayıneviİstanbul – 1995
Balkanlar'daki Osmanlı Vakıf Mirasından Amca Hasan Ağa VakfıRağbet Yayınlarıİstanbul – 2012
Fethinden Mübadeleye Sakız TürkleriAkis Kitapİstanbul – 2011
Klasik Arkeoloji Sözlüğü Yunan – RomaGenesis KitapAnkara – 2011
Sultan II.Selim Han'ın Edirne Selimiye Külliyesi VakfiyesiEdirne Valiliği Kültür Yayınlarıİstanbul – 2014
Balkanlar'da Osmanlı Mirası Gezi RehberiA Turizm Yayınları2005
Üsküp'te Türk Mimarisi ( XIV. – XIX. Yüzyıl )Türk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2006
Varayım Gideyim Urumeli'ne – Türk Edebiyatının Balkan BoyutuKapı Yayınları2009
Mübadil Kentler; YunanistanLozan Mübadilleri Vakfıİstanbul – 2012
Dobruca ve TürklerKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 1987
Elmalılı M.Hamdi Yazır Gözüyle VakıflarTürkiye Diyanet Vakfı YayınlarıAnkara – 1995
Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf MüessesesiTürkiye Diyanet Vakfı YayınlarıAnkara – 1995
Türk Anadolu'da MengücekoğullarıYKYİstanbul – 2005
Şiirlerİstanbul
İmparatorluktan Ulus Devlete GöçlerKültür YayınlarıSamsun – 2006
Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri ( 1877 – 1890 )Türk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1999
Selanik'ten Samsun'a MübadillerKültür YayınlarıSamsun – 2012
19.Yüzyılda Anadolu Kenti ve Konut Dokusu Ayaş ve BeypazarıNobel YayınAnkara – 2010
ÇatılarYem Yayınlarıİstanbul – 2010
Anadolu Medeniyetlerinde Hamam Kültürü: Mimari, Tarih ve İmgelemKoç Üniversitesi Yayınlarıİstanbul – 2012
Anadolu'da İlk Türk Mimarisi Başlangıcı ve GelişmesiAtatürk Kültür Merkezi YayınıAnkara – 1991
Süheyl Ünver'in Edirne DefterleriEdirne Valiliği Kültür Yayınlarıİstanbul – 2013
TürkiyeCumhuriyetleri Mimarlık AbideleriTürksoy YayınlarıAnkara – 1996
Gümülcine Camileri ve HazireleriBEBTTABAlmanya – 2010
OtellerBirsen Yayıneviİstanbul – 1994
Mr. Hamit Altıparmak'ın Tüm Bilimsel Çalışmaları Kosova – Prizren'de Osmanlı EserleriBay YayınlarıPrizren – 2001
Rumeli'den Samsun'a Göç (1923 – 1970)Kültür YayınlarıSamsun – 2012
Osmanlı Şehirleriİstanbul – 1985
Geçmişin İzinde KaraağaçEdirne Valiliği Kültür Yayınlarıİstanbul – 2013
Kosova HamamlarıKitap YayınlarıPrizren – 1998
Kosova HamamlarıTürk Tarih Kurumu BasımeviAnkara – 2002
Kosova Tekkeleri Türbeleri Ve Kitabeli Mezar TaşlarıSufi Kitap2010
Prizren'de Rotlalar Hakimiyeti ve VakfiyesiPrizren – 2008
Safranbolu KitabeleriSafranbolu Belediyesiİstanbul – 2013
Safranbolu Şer'iyye Sicili 2116 Numaralı DefterSafranbolu Belediyesiİstanbul – 2013
Safranbolu Şer'iyye Sicili 2123 Numaralı DefterSafranbolu Belediyesiİstanbul – 2013
Safranbolu Şer'iyye Sicili 2133 Numaralı DefterSafranbolu Belediyesiİstanbul – 2013
Safranbolu Şer'iyye Sicili 2144 Numaralı DefterSafranbolu Belediyesiİstanbul – 2013
Safranbolu Şer'iyye Sicili 2149 Numaralı DefterSafranbolu Belediyesiİstanbul – 2013
Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa Vakfiyesi ve BelgelerSafranbolu Belediyesiİstanbul – 2013
Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve ÇözümleriBirsen Yayıneviİstanbul – 2007
Reinhold Lubenau Seyahatnamesi Osmanlı Ülkesinde, 1587-1589 (1 – 2 Cilt)Kitap Yayıneviİstanbul – 2012
Şehrin Hüznü Edirne'nin Tarihi ve Mimari Eserleri HakkındaEdirne Valiliği Kültür Yayınlarıİstanbul – 2013
Edirne SarayıTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1989
Evliya Çelebi Seyahatnamaesi Okuma SözlüğüYKYİstanbul – 2013
Evliya Çelebi'nin Nil HaritasıYKYİstanbul – 2011
Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?Tübitak2000
Eski Anadolu MimarlığıTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2007
Macaristan Türk Aleminden ÇizgilerTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2011
Hamidoğulları BeyliğiTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2006
YapıBirsen Yayıneviİstanbul
Edirne'deki Tek Kubbeli CamilerKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 2001
İstanbul ve Mimari YazılarıTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2011
Süleymaniye Külliyesi Malzeme, Teknik ve SüreçAtatürk Kültür Merkezi YayınıAnkara – 2009
Edirne ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Askeri MimariEdirne Valiliği Kültür Yayınlarıİstanbul – 2013
AlanyaTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1989
Tuna Vilayeti'nin Köy NüfusuTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2006
Osmanlı Vilayet İdaresi ve Doğu Rumeli VilayetiGazi Üniversitesi YayınlarıAnkara – 1986
Bitlis Su MimarisiBitlis Valiliği Kültür YayınlarıBitlis – 2004
Bosna'da Türk Kültürünün İzleriIQ Kültür Sanat Yayıncılıkİstanbul – 2008
Göynük ve Taraklı'da Türk Mimari Eserleri ( 14 – 16.Yüzyıl )Eskişehir – 1999
Kalorifer Tesisat HesabıDemirdöküm Teknik Yayınları1997
İstanbul Camileri I. – II. CiltTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1997
Osmanlı'nın Manevi SultanlarıUfuk Yayınlarıİstanbul – 2012
Beypazarı'ndaki Türk Devri YapılarıKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 2004
Nahcivan'da Türk Mimarisi ( Başlangıcından 19. Yüzyıl Sonuna Kadar )Türk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2007
Mimaride Güneş EnerjisiAnadolu Üniversitesi YayınlarıEskişehir – 1998
Mimarlıkta Süreç Kavramlar – İlişkilerYem Yayınlarıİstanbul – 1999
Osmanlı ArkeolojisiKitap Yayıneviİstanbul – 2010
Beypazarı Tarihte ve BugünAnkara – 1997
Bulgaristan'daki Osmanlı AnıtlarıTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1987
Macaristan ve Bulgaristan'daki Türk Sanat EserleriTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1991
Macar – Türk İlişkileri Üzerine Makaleler – Macar KardeşlerDoğu Kitabeviİstanbul – 2012
AhilikSistem YayıncılıkAnkara – 2011
Taşıyıcı Duvar Perdeli Prefabrike Yapılarİstanbul – 1987
Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk – İslam Mimarisinde SanatçılarTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1995
Konya'daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve KullanılmasıTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1998
Tarihi Çevre Koruma ve RestorasyonYem Yayınlarıİstanbul – 1999
Adım Adım Osmanlı Tarihi ve Fotoğraf Albümü 1.Cilt ( 1299 – 1520 )Boyut Yayın
Adım Adım Osmanlı Tarihi ve Fotoğraf Albümü 2.Cilt ( 1520 – 1648 )Boyut Yayın
Adım Adım Osmanlı Tarihi ve Fotoğraf Albümü 3.Cilt ( 1648 – 1789 )Boyut Yayın
Adım Adım Osmanlı Tarihi ve Fotoğraf Albümü 4.Cilt ( 1789 – 1922 )Boyut Yayın
Aydın – TürkiyeAydın ValiliğiAydın – 2008
Balkanlar Orada Kalanlar & Oradan GelenlerSamsun Mübadele DerneğiSamsun – 2010
Balkanlar'dan Anadolu'ya (5.Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları
Kongresi Bildirileri
Samsun Mübadele DerneğiSamsun – 2012
Batılı Gözüyle Balkanlarda Türk Şehir ve EserleriTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 1986
Dünden Bugüne Vakıflar – Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü2007
Fotoğraflarla Eski AntalyaKültür BakanlığıYayınlarıAntalya – 2002
Gürcistandaki Yapılar2008
Mersin EvleriKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 1995
Muğla – Tarih ve Kültür KentiMuğla Belediyesi Kültür Yayınları
Mübadele Şen Gittik & Yaslı DöndükSamsun Mübadele DerneğiSamsun – 2011
Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları 2007Samsun Mübadele DerneğiSamsun – 2008
Nevşehir İl Yıllığı1998
Tarihte İlginç VakıflarVakıflar Genel Müdürlüğü Yayınlarıİstanbul – 2012
Taşköprülüzade Osmanlı Bilginleriİz Yayıncılıkİstanbul – 2007
Türk Tarih Kurumu Yayınları Fiyat KataloğuTürk Tarih Kurumu YayınlarıAnkara – 2011
Yunus Emre DivanıKültür BakanlığıYayınlarıAnkara – 1991
Acaba linkler çalışıyor muhttp://www.instagram.com
Sigetvar'da Türk Mimarisihttp://www.facebook.com