Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri 1-2-3

Mehmet Emin YILMAZ, Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri 1-2-3 / The Turkish Monuments Converted into Churches 1-2-3 / Genişletilmiş İkinci Baskı, Türkçe-İngilizce, YTB Yayınları Ankara-2023.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

REPUBLIC OF TÜRKİYE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM, PRESIDENCY FOR TURKS ABROAD AND RELATED COMMUNITIES

KİLİSEYE ÇEVRİLEN TÜRK ESERLERİ I-II-III

THE TURKISH MONUMENTS CONVERTED INTO CHURCHES I-II-III

Yazar / Writer

Mehmet Emin YILMAZ

Danışman / Advisor

Dr. İ. Aydın Yüksel

İngilizce Editör / English Language Editor

Dr. Harun Tuncer

İngilizce Tercüme / Translation into English

M. Enes Kondo

Türkçe Metin Editörü / Turkish Language Editor

Ü. Kevser Kıpramaz

Kapak ve Grafik Tasarım / Cover & Graphic Design

Mehmet Emin Yılmaz

Ebrû / Marbling

Alparslan Babaoğlu

Kapak Resmi / Cover Image

Macaristan Peç’te Gâzi Kasım Paşa Câmii, Ghazi Kasım Pasha Mosque in Pécs, Hungary

Baskı Bilgisi / Print Information

Genişletilmiş 2. Baskı, Added 2nd Edition, Ankara 2023

1.Baskı – 1st Edition, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul Conquest Society, İstanbul 2020


https://ytb.gov.tr/haberler/kiliseye-cevrilen-turk-eserlerinin-genisletilmis-ikinci-baskisi-kamuoyunun-ve-dunya-akademisinin-hizmetine-sunuldu


Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri 1 / The Turkish Monuments Converted into Churches 1 >>> PDF

Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri 2 / The Turkish Monuments Converted into Churches 2 >>> PDF

Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri 3 / The Turkish Monuments Converted into Churches 3 >>> PDF