Sigetvar’da Sultan Süleyman Câmii

Mehmet Emin YILMAZ “Camiden Kiliseye, Ahırdan Müzeye – Sigetvar’da Kanûnî Sultan Süleyman Camii” Yedikıta, Sayı: 65, Ocak-2014, s.52-54.