Hüsâmeddin Ankaravî Câmii ve Türbesi

Mehmet Emin YILMAZ “Hüsâmeddin Ankaravî Câmii ve Türbesi”, Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu (25-26 Mayıs 2016) Bildiriler Kitabı, Cilt 1, s.501-522, Ankara. (F. M. Tanrıveren ile birlikte)