Ayasofya ve Ekrem Hakkı Ayverdi

Merhûm Ekrem Hakkı Ayverdi’nin hazırladığı Ayasofya kitâbesi yerine asılmayı bekliyor.

1953’te “İstanbul’un Fethinin 500. yıldönümü” vesilesi ile İstanbul’un muhtelif yerlerine ve Uluabat Köyü’ne toplam 12 kitâbe konulması kararlaştırılmış ve Ayasofya için hazırlanmış olan kitâbe hâriç diğerleri yerlerine konulmuştu. Şimdi sıra Ayasofya’da.

Bu kitâbe 2010 târihine kadar arzu edilen yerine konulamamış ve İstanbul Fetih Cemiyeti’nin ikāmet ettiği Bâyezid’deki Kara Mustafa Paşa Medresesi’nde muhafaza edilmekte idi. Ancak, nihâyet o târihte Ayasofya Müzesi Müdürü olan merhum Prof. Dr. Haluk Dursun Bey’in himmet ve gayreti ile oradan alınarak Ayasofya’ya götürülmüş ve yapının türbeler tarafındaki duvarına konulmuştur. Hâlen orada olan bu önemli kitâbe için Merhum Haluk Dursun Bey, o zaman küçük bir merasim de tertip etmiş ve bu zamana kadar bu kitâbenin asıl yerine konulamamış olmasına eseflerini bildirmiş idi. Bu târihî ve mutlu vak’ayı milletimize hatırlatmak üzere İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından hazırlanan ve hâlen Ayasofya bahçesinde bulunan ve yukarıda metni kaydedilen kitâbenin bugün daha iyi görülebilen bir yere yerleştirilmesi hususunda da uğurlu bir himmet elini beklemektedir.

İstanbul Fetih Cemiyeti’nin basın bültenini aşağıda okuyabilirsiniz: