Hıfzıssıhha

Mehmet Emin YILMAZ “Hıfzıssıhha Enstitüsü Kimyahane ve Bakteriyoloji Binası’ndan Sağlık Müzesi ve Kütüphanesi’ne” Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, Sayı 361, Eylül-Ekim 2011, s.32-36. (H. F. Çügen ile birlikte)