Macaristan’da Gazi Kasım Paşa Camii Restitüsyon Denemesi

Mehmet Emin YILMAZ “Macaristan’da Gazi Kasım Paşa Camii Restitüsyon Denemesi” XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul Üniversitesi, 2015, Cilt 2, s. 781-797.