Muğla Dalyan Câmii

Mehmet Emin YILMAZ “Muğla Dalyan Camii” Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 26-28 Eylül 2013, s.454-463.(Fatih M. Tanrıveren ile birlikte)