Estergon’da Öziceli Hacı İbrahim Câmii

Mehmet Emin YILMAZ “Estergon’da Son Osmanlı: Öziceli Hacı İbrahim Camii” Yedikıta, Sayı: 56, Nisan-2013, s.56-61.