Peçuy’da Türk Mimârî Eserleri

Mehmet Emin YILMAZ “Evliyâ Çelebi’den Günümüze Peçuy’da Türk Mimârî Eserleri” Yeni Türkiye, Sayı 61, Mart-Haziran 2015, Cilt 2, Sayfa 1950-1961, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara.