Erzurum Oteli

Mehmet Emin YILMAZ “Ankara’da I. Ulusal Mimarlık Döneminden Bir Örnek: Erzurum Oteli” VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi – Journal of Ankara Studies, Cilt:1, Sayı:1, Haziran 2013, s. 130-142. (H. F. Çügen ve F. M. Tanrıveren ile birlikte)