Dobriç’te Türk Mîmârîsi

Mehmet Emin YILMAZ “Bulgaristan Hacıoğlu Pazarcığı’nda (Dobriç) Türk Mimarisinden Örnekler” Bir Zamanlar Balkanlar 6. ve 7. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi Bildirileri, s.289-304, Samsun-2014.