Damat Ali Paşa Türbesi

Mehmet Emin YILMAZ “Belgrad’da Damat Ali Paşa Türbesi – Remzi” Art Sanat, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014, Sayı 3, s.207-214.