Çankırı Yeni Câmi

Mehmet Emin YILMAZ “Çankırı Yeni Cami” Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:7, Sayı:9, Haziran 2012-1, s.57-77. (H. F. Çügen ve F. M. Tanrıveren ile birlikte)