Selânik Hortacî Câmii

 

Hortacî Süleyman Câmii

Selânik’te Roma imparatoru Caius Galerius ( 305-311) tarafından kendisi için inşâ ettirdiği mezar yapısı Bizans döneminde kilise, Osmanlı döneminde ise minâre eklenerek câmi olarak kullanılmıştır. Câmi olarak kullanıldığı son döneme ait fotoğrafta mihrabı, minberi, kürsüsü ve müezzin mahfili görülüyor. İşte Türklerin câmiye çevirdikleri binâlara olan yaklaşımı bundan ibarettir. Bu Ayasofya’da da böyledir, Matyaş’da da böyle. Bu mevzu uzun ve örnekleri, belgeleri çok, detaylar kitapta inşallah. (Eski fotoğraf Osman Nuri Mete ağabeyden)