Haç Takılan Câmiler

Haç Takılan Câmiler” Sebilü’r-Reşad, C.23, S.580, 20 Kanun-ı Evvel 1339, İstanbul, s.122- 123. (Eski alfabeden günümüz harflerine aktarım) Devlet Dergisi, Sayı 468, Kasım-Aralık 2016, s.65-69