Bulgaristan’da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri Envanteri

Mehmet Emin YILMAZ “BULGARİSTAN’DA OSMANLI DÖNEMİ VAKIF ESERLERİ ENVANTERİ”
Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme, Düşünce ve Tarih Dergisi, Sayı 30, s. 56-63, Mart-2017, Ankara