Sigetvar Ali Paşa Câmii

“…pencerelerin iki sırasının tamâmen örüldüğü görülmektedir, Osmanlı mîmârîsinin, Osmanlı Mîmârî târîhçisinin havsalasının almayacağı bir tutum… Anlaşılan Kilise, aydınlıktan, Allah’ın insanlara verdiği en büyük dünyâ nimetlerinden biri olan güneş nûrundan ürkmektedir. Biz, Bizans kiliselerinden câmie tahvil ettiklerimize alt sıra pencere açabilirsek açıyoruz, açmışızdır da; burada ise kapatılıyor. Bir medeniyet ve kültür, bir zihniyet tecellisi…”
Ekrem Hakkı Ayverdi