Macaristan’da Kiliseye Çevrilen Türk Yapıları

Mehmet Emin YILMAZ “Macaristan’da Kiliseye Çevrilen Türk Yapıları” Balkan Harbi’nin 100. Yılı Hatırasına III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2012, Manisa, C.2, s.446-470.