Yitik Mimari Mirasımız

Başta Rumeli coğrafyası olmak üzere bugünkü sınırlarımız dışında kalan, değiştirilen dönüştürülen Türk mimari eserlerine ait Türk Tarih Kurumu ile hazırladığımız tanıtım videolarını içeren “Yitik Mimari Mirasımız” projesi:

Birinci Eser: Bulgaristan Sofya’da Mimar Sinan’ın eseri olan Bosnalı, Sofu, Derviş Mehmet Paşa Câmii veya bilinen adıyla Kara Câmi

İkinci Eser: Macaristan’ın Peçuy (Pécs) şehrindeki Gazi Kasım Paşa Câmii

Üçüncü Eser: Yunanistan’da Navarin (Pylos) Kalesi’ndeki Sultan I. Ahmed Câmii

Dördüncü Eser: Sırbistan’ın Çaçak şehrindeki Malkoçoğlu Tur Ali Bey Câmii

Beşinci Eser: Yunanistan Kavala’da Pargalı / Makbul / Maktul İbrâhim Paşa Câmii

Altıncı Eser: Hırvatistan’ın Yakova şehrindeki İbrâhim Paşa Câmii