Yitik Mimari Mirasımız

Başta Rumeli coğrafyası olmak üzere bugünkü sınırlarımız dışında kalan, değiştirilen dönüştürülen Türk mimari eserlerine ait Türk Tarih Kurumu ile hazırladığımız … Yitik Mimari Mirasımız okumayı sürdür