Sâhib’ül-Hayrât Makbûl (Sokollu) Mustafa Paşa

Mehmet Emin YILMAZ “Sâhib’ül-Hayrât Makbûl (Sokollu) Mustafa Paşa” Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, Sayı:38, Güz-2015, s.219-252. (Gökçe Günel ile birlikte)